Naše filozofie

Slovo vzdělání nemá být chápáno ve smyslu výuky, ale jako podpora při psychologickém vývoji dítěte.

-Maria Montessori-

Naše filozofie je založena na principech vypracovaných Dr. Marií Montessori. Zde v Children´s House se snažíme, aby byl umožněn rozvoj každého dítěte. Podporujeme sebe-motivaci a nezávislé vzdělávání tak, aby každé dítě bylo schopné řešit problémy, rozpoznat co je pro ně důležité, přijmout zodpovědnost a pokračovat ve vzdělávání a růstu.

Usilujeme o rozvinutí pozitivního a realistického postoje plného respektu vůči sobě samým i ostatním. A chceme poskytnout obohacující a pečující prostor pro vzdělávání na bázi hry, které povzbuzuje sociální, emoční, intelektuální a fyzický růst, i růst kreativity. Abychom mohli tyto fyzické, spirituální a intelektuální síly rozvinout, musí být dětem dána svoboda, svoboda, jež je dosažena prostřednictvím smyslu pro pořádek a sebe-disciplíny.

Hlavním cílem Children´s House je probudit v dítěti lásku k učení a žízeň po vědomostech, která je bude provázet i v nadcházejících letech. Snažíme se o spolupráci s rodinami a širší společností, abychom poskytli inkluzivní vzdělávací prostředí naší různorodé společnosti.

Montessori filozofie je více než jen materiál ve třídě, nebo vyučující učitelka. Je to především postoj k dětem, zájem rozumět jejich jedinečnosti a umožnit jim rozvinout svůj plný potenciál.

Některé z „nejlepších praktik“, které jsou zahrnuty v naší třídě:

  •     heterogenní skupiny smíšeného věku
  •     3 hodiny nepřerušené pracovní doby prospívající a posilující koncentraci dítěte
  •     zápis na 5 dní v týdnu
  •     postupný přesun od konkrétního k abstraktnímu konceptu
  •     důraz na laskavost a zdvořilost
  •     možnost soustředění je prioritou