Molly Curtis

Molly Curtis
Hlavní Montessori učitelka/ Učitelka angličtiny (rodilá mluvčí)

Molly je zkušená AMS Montessori průvodce ze Spojených Států. Pochází z Montany, rovněž pobývala na různých místech západní Ameriky, žila také v Itálii a na Novém Zélandu. V roce 2013 našla zalíbení v Montessori pedagogice, a od té doby pracuje jako Montessori učitelka s věkovou skupinou dětí 3-6 let.
Molly má bakalářský titul v oboru Anglický jazyk s vedlejší specializací Umění a magisterský titul v oboru Kreativní psaní. Jako publikující básnířka, velmi nadšeně podporuje u dětí umělecké a vyjadřovací schopnosti, zároveň je podporuje v jejich socializaci, cítění a v intelektuálním rozvoji.
Je zvláště nadšená z Montessori hodnot jako je respekt, mírumilovnost a rovnost. Těší se na to, jak bude pomáhat dětem v jejich nezávislosti a zodpovědnosti, která by je vedla k celoživotnímu vzdělávání.
Ve svém volném čase si užívá jógu a chození na výlety, stejně jako si užívá malování, pletení a čtení.