English club

Od dubna 2014 zahajujeme výuku angličtiny pro předškoláky a čerstvé školáky.

Klub je vhodnou formou výuky v případě, že vaše dítě nemá možnost navštěvovat anglickou MŠ či ZŠ, jeho škola anglický jazyk nenabízí nebo je výuka angličtiny ve škole nedostačující. Výuka u nás probíhá výhradně v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Kromě využívání nejrůznějších kreativních materiálů, budou vaše děti hrát pohybové hry uvnitř nebo při pěkném počasí na terase/louce, seznámí se s anglickými knihami a příběhy aj. Klub je zaměřen zejména na porozumění a posléze prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči a přirozenou výslovnost.

KDY:

Úterý 14:00 – 16:30 pro děti od 3 do 6let

Pátek 14:00 –16:30 pro děti od 7 do 11 let (možnost vyzvednutí ze ZŠ Jitřní)

Cena: 3000,-/měs.

Výhody:

Dvě a půl hodiny čistého času týdně v anglicky mluvícím prostředí = vyšší efektivita

Mimo slovní zásoby se dítě naučí reagovat na pokyny v angličtině a osvojí si anglické fráze spojené se základními okruhy lidské činnosti – jídlo, hygiena, škola, hra atd.

Více času na zábavu a doplňkové aktivity (výtvarné činnosti, hry)

Pojďme využít přirozeného talentu dětí a naučme je anglicky bez námahy!

vytvarne