Navštivte nás

Návštěva rodičů

Věříme, že předtím, než případní zájemci (rodiče) učiní závazek v Montessori Children’s House, měli by porozumět nejen filozofii Montessori, ale také poznat, jaké to pro jejich dítě bude, kdyby navštěvovalo naše prostředí. Za tímto účelem, jako součást procesu žádosti, jste srdečně zváni na prohlídku.

Byli bychom vděční za jakékoliv informace a dojmy z Vaší návštěvy u nás. Zde jsou některé oblasti, na které se můžete zaměřit:

Děti

Vypadají děti šťastně?

 • Mohou si děti volit svou vlastní práci?
 • Pracují s materiály a jsou zapojeny do výuky?
 • Jsou soustředěné?
 • Pracují nerušeně?
 • Jak na sebe děti vzájemně působí?
 • Jak děti komunikují s dospělými?
 • Jaký vliv má na děti prostředí?

Prostředí

 • Je ve třídě pořádek a čistota?
 • Je nábytek dětské velikosti a vhodný?
 • Jsou materiály pro děti snadno dostupné?

Zaměstnanci

 • Jsou učitelé příjemní, vstřícní a nápomocní dětem?
 • Naslouchají dětem a chovají se k nim s respektem?
 • Tráví většinu svého času vyučováním lekcí pro jednotlivce nebo malé skupiny dětí, nebo pozorováním dětí?
 • Zdá se, že mají rádi práci s dětmi?

Ostatní faktory

 • Mají děti k dispozici prodloužené období času k práci ve třídě?
 • Je vyhrazen čas pro skupinové aktivity a venkovní hřiště?
 • Jeví se třída jako místo, kde by bylo Vaše dítě šťastné?

Dětská návštěva

Podporujeme také myšlenku, aby Vaše dítě navštívilo Montessori Children’s House a vyzkoušelo si práci ve třídě před konečným rozhodnutím a podpisem smlouvy. To dá Vašemu dítěti šanci vyzkoušet si práci ve třídě s učitelem a dalšími dětmi.

Další kroky

Pokud po návštěvě u nás uvážíte, že Montessori Children’s House je tím pravým místem pro Vaše dítě, dáme Vám smlouvu a zápisní balíček, zároveň vybereme vhodné datum pro nástup. Po vrácení smlouvy a dalších potřebných dokumentů, podepsaných oběma rodiči, bude Vaše dítě připraveno začít v dohodnutém termínu.