Podmínky registrace

Montessori Children’s House přijímá děti všech sociálních a kulturních skupin. Jsme rádi rozmanitosti naší školní komunity, jak dětí, tak zaměstnanců.

Chceme, aby každé dítě ve třídě bylo šťastné, což znamená, že on nebo ona potřebuje být pro tuto zkušenost vývojově připraven. Montessori Children’s House používá pro přijetí dětí následující kritéria:

  1. Dítě má vhodný věk a pohlaví potřebné pro rovnováhu ve třídě.
  2. Dítě projevuje připravenost a ochotu přijímat instrukce a učit se.
  3. Dítě umí chodit na WC.

Rodiče mohou děti zapsat kdykoliv během školního roku v závislosti na volných místech. V případě, že je třída plná, budou uchazeči zapsáni na čekací listinu.