Marie Medonis

marie medonisHlavní Montessori učitelka/ Učitelka angličtiny (rodilá mluvčí)

Marie pochází z USA, kde absolvovala rozsáhlý Montessori výcvik. Učila většinou děti ve věku 3-6 let po dobu třinácti let v Kalamazoo, Michigan ve Spojených státech. Má zkušenost nejen s dlouholetým vedením třídy, její práce zahrnuje i rozpracovanou metodu pozorování dětí, rozvíjení a integrování vzdělávacích osnov a programů, zakládání nových tříd, aj. Miluje Montessori metodu, protože všestranně odpovídá potřebám dítěte. „Jedná se o vzdělávání, které pomáhá tvořit dítě jako celek v jeho sociálním, emocionálním, fyzickém a duševním vývoji“. Marie přijela do Prahy v červenci 2017, aby se zde učila jak vyučovat angličtinu jakožto druhý jazyk, ale tato zkušenost jí jen utvrdila v návratu a setrvání v jí milém prostředí Montessori. Ve svém volném čase se ráda věnuje čtení historických románů a baví ji ruční práce (pletení, vyšívání a tvorba plstěných výrobků), také ráda objevuje a zkoumá Prahu a její historii.