Osnovy

Naším cílem je poskytnout dítěti dobré akademické základy, základy sebedisciplíny a povzbudit jeho lásku k učení. Výuka a aktivity, které poskytujeme, jsou úměrné věku dítěte a zaměřené na vývojové, akademické, sociální a psychologické schopnosti každého dítěte. Základní osnovy Montessori třídy se skládají z oblastí: praktický život, smyslové vnímání, matematika a jazyk. Tyto oblasti obsahují ve třídě aktivity pro všechny věkové kategorie a pokládají základy pro vzdělání v průběhu života dítěte.

Montessori Children’s House má také připraveny interaktivní akce pro rodiče a studenty i početné instruktážní a informativní kurzy o rodičovství během roku, které zajišťují učitelé z různých vzdělávacích sfér a dětský psycholog.

Jsme přesvědčeni, že rodiče studentů mohou pokračovat v učení a prospívat spolu se svými dětmi.

V Montessori Children’s House je naším cílem rozvinout mezi studenty, učiteli a rodiči smysl pro komunitu, založenou na vzájemné úctě, otevřené komunikaci a partnerství ve výchovném vývoji dětí.

Praktický život

Zde jsou dětem nabídnuty mnohé kreativní, časem prověřené aktivity, které dítěti pomohou vyvinout smysl pro řád, soustředění, samostatnost, jemnou motoriku, laskavost, zdvořilost, sebejistotu, sebevědomí a respekt k ostatním. Cvičení z praktického života rozvíjí koordinaci ruky a oka a pomohou dítěti zvládnout konání každodenních potřeb: Jak si umýt ruce a očistit nehty · Jak se obléci · Jak používat knoflíky, zipy, patentky, suchý zip atd. · Jak prostřít stůl · Jak nalévat · Jak vytřít něco rozlitého · Jak si vyleštit boty · Jak zasadit semínko a zalévat rostlinu · Jak po sobě uklidit · Jak získat něčí pozornost · Jak říkat „prosím“ a „děkuji“· Jak používat kolíčky na prádlo · Jak složit tričko · Jak se vysmrkat · Jak kašlat a kýchat …

prakticky2

Smyslová výchova

Smyslové aktivity pomáhají dítěti v rozvoji a zdokonalování smyslového vnímání a rozlišování svých dojmů. Tyto lekce a cvičení stimulují smysly dítěte: sluch, zrak, hmat, chuť a čich; zostřují smysly prostřednictvím porovnávání a kontrastních aktivit, jako je párování, třídění a řazení objektů. Dohromady tyto aktivity tvoří základ pro studium matematiky, hudby a vědy.

V Montessori Children’s House jsou součástí plánovaných aktivit zpěv, hudební a dramatická výchova, které mají dítěti pomoci rozvinout smysl pro zvuky a melodie.

zmyslova2

Jazyk

Jazykový materiál pomáhá dítěti vyvinout dovednosti potřebné k verbální komunikaci, čtení a psaní. Připravené prostředí poskytuje příležitosti k mluvení a různorodý materiál: smirková písmenka k výuce zvuků abecedy, pohyblivou abecedu pro stavbu slov a vět, kovové tvary k procvičování úchopu tužky, atd.

jazyk2

Matematika

Prostřednictvím matematických činností, které zahrnují použití konkrétních materiálů (tyče, korálky, karty, atd.) se děti učí počítat a pak systematicky postupovat při řešení složitého sčítání, odčítání, násobení a dělení, jakož i další matematické úkony.

matematika2

Dodatečné oblasti osnov

Základní osnovy jsou rozšířeny o: zeměpis, přírodní vědy; umění a výchovu k míru. V těchto oblastech se děti učí porozumět světu kolem sebe a oceňovat ho.

Zeměpisné, kulturní a vědecké aktivity

Prostřednictvím mnoha aktivit se dítě může seznámit se zeměpisem, historií, botanikou, zoologií a provádět jednoduché vědecké pokusy.

  • Zeměpis – děti se učí konceptům: země, voda, vzduch a světové regiony pomocí globusu, vlajek, skládanek, zemských útvarů, obrázků a objektů z celého světa.
  • Historie je vyučována prostřednictvím prozkoumání vlastní časové osy od narození po současnost. Pojetí času je vysvětleno na hodinách, kalendářích, ročních obdobích arodokmenech.
  • Botanické aktivity jsou soustředěny na dítě tak (za použití rostlin, sazenic, květin a ovoce), že mu pomáhají rozvíjet porozumění pro křehkou rovnováhu přírody.
  • Aktivity ze zoologie rozvíjejí u dítěte zájem o zvířata a učí je respektovat potřeby a zvyky zvířat.
  • Vědecká činnost je zábavný způsob, jak u dítěte rozvinout schopnosti předvídat a analyzovat.

zeme2

Výtvarná výchova

Každý je schopný, jako malé dítě, věnovat se této hře, pokud se tak stane v prostoru navrženém pro tuto činnost.

Arno Stern

– Jak může být jednoduchá a prospěšná hra malování zpřístupněna všem?

– Vytvořením podmínek nezbytných pro překonání předsudků a zábran.

– Jak může být jednoduchá a prospěšná hra – malování – zpřístupněna všem?

– Vytvořením podmínek, nezbytných pro překonání předsudků a zábran.

Montessori Children’s House poskytuje speciální prostor Closlieu (z francoužtiny „clos“, což znamená uzavřený nebo ohraničený a „lieu“, místo) vytvořený francouzkým učitelem Arno Sternem. Prostor stimuluje schopnosti, které umožňují jednotlivcům se realizovat. Rozvíjí ty specifické schopnosti, které byly potlačeny kulturou, a které činí výkonnějším každého jedince, bez ohledu na to, v jakém okamžiku s „formulací“ začne. Více se dočtete a uvidíte na Arno Stern Studio.

vytvarne

Výchova k míru

Výchova k míru je jednou z nejdůležitějších součástí našeho vzdělávacího programu. Věříme, že v každém dítěti je mír a dobro, ale ne všechny děti znají slova a činy, které by jim pomohly vyjádřit svůj vnitřní klid. Cítíme, že je povinností všech dospělých v našem prostředí podporovat mírové myšlenky a činy v dětech i v sobě navzájem. Začleňujeme mír a porozumění do každodenní komunikace s dětmi, stejně tak je povzbuzujeme, aby při řešení sporů používaly mírová slova a fráze.

Montessori Children’s House nabízí dětem příležitosti k vytvoření vnitřního míru. Věříme, že tento mír musíme v dětech podporovat slovem i skutkem, každý den. Pro více informací o činnostech, podporujících mír v dítěti vřele doporučujeme knihu Sonnie McFarland „Ctíme světlo dítěte“.

mir2